Hizmet Detay

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin kendilerini tanıma, kabul etme ve geliştirmeleri, bulundukları ortamı ve çevreyi tanımaları, bulundukları ortamda ne yapabileceklerini kavramaları, kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerinde var olan tüm yeteneklerin ortaya konulması için gerekli yeterlikleri ve yaşam becerilerini kazanmalarında ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikolojik destek verir. Rehberlik hizmetleri eğitim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik hizmeti bir takım çalışmasıdır. Öğrencinin gelişimine hizmet eden herkes (okul yönetimi, öğretmenler ve veliler) ile işbirliği yapılır.

Anaokulu, çocuklara ilk defa okul kavramıyla tanıştıkları, kurallı bir öğrenme ortamını deneyimledikleri, ailelerinden ayrılıp yaşıtlarıyla ve başka yetişkinlerle paylaşımda bulundukları, kişisel becerilerini geliştirdikleri, sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip sergileyebildikleri sosyal bir ortam sağlar. Anaokulunda öğrenciler, öğretmenlerinin yakın ilgi ve yönlendirmesiyle kademeli olarak kendine yeten, sorumluluk sahibi ve özgün bireylere dönüşme yolunda önemli adımlar atarlar. Bu dönem, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak değişim ve gelişimlerini en hızlı gözlemleyebileceğimiz dönemlerden biridir. Tüm bu alanlardaki gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir.

Gelişimsel, kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan Rehberlik Bölümümüz, söz konusu dönemin yaş özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür. Bu dönemde gelişimi destekleme amaçlı yapılan herhangi bir müdahale çocuklarda ileriki dönemlere kıyasla çok daha kısa sürede çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar yaratmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için velilerimizi de bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

Rehberlik servisi çalışmalarını, aile desteği ve iş birliğinin önemine inanarak bu hedefler doğrultusunda yürütür. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla öğrenciyle doğrudan veya dolaylı etkileşimi olan herkesin iş birliği esas alınmaktadır. Çalışma prensibi okul yönetimi, öğretmenler, aile ve psikolojik danışman arasındaki karşılıklı güven, dayanışma ve olumlu iletişime dayanır. Kurucumuzun çocuk psikiyatr uzmanı olmasıyla öğrencilerimize nasıl yaklaşacağımızı en doğru şekilde uzman desteği ile sağlayabilmekteyiz. Öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla Sn. Uzman Dr. Kadir Serdar SARP aileler ile  kurumumuzda veli görüşmeleri gerçekleştirerek ebeveynlerin soru ve sorunlarına danışmanlık yapmaktadır. 

Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ve çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ilkokula hazır bir şekilde bir sonraki eğitim basamağına geçerler.

 
.