Sayfalar

GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR

Çocukların yoğun olan yaratıcılık ve estetik duygularının erken yıllarda desteklenmesi ileriki yıllarda yaratıcı, üretken ve çevrelerindeki güzellikleri algılayan bireyler olmalarını da desteklemektedir. Sanat eğitiminin çocuğun kendisini ifade etmesinin yanı sıra birçok yararı vardır. Çocuğun duygusal rahatlamasını, kendisini tanımasını ve özgüveninin gelişmesini sağlar. Çocuklara estetik duyarlılık kazandırır. Çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirir. Çocukların başkalarını anlama ve hoşgörü geliştirmelerine yardım eder. Çocukta iyi çalışma alışkanlıklarını ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Çocukların okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi, onun zeka, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da büyük önem taşır.

Görsel Sanatlar dersinin amacı, öğrencilerin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirerek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler aracılığıyla ifade edebilmelerine olanak sağlamak, farklı teknikler ile elde edilen sonuçların etkilerini hissettirmek, objelerin renk ve doku özelliklerini tecrübe ederek doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, öğrencinin her alanda kullanacağı yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlamak, kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma, beceri ve alışkanlıklarının kazandırılmasına rehberlik etmektir. Özetle okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizin farklı yöntem ve teknik kullanarak;

El-göz koordinasyonu,

Sanata ve sanatçıya yönelik bakış açısı geliştirebilme,

İnce motor kas becerilerinin gelişimi,

Kendilerini dolaysız ifade yeteneği gibi becerileri desteklenir.

.