Sayfalar

MÜZİK,RİTİM VE ORFF

MÜZİK,RİTİM VE ORFF

Okul programımızda müzik etkinliklerinin yanı sıra Branş Müzik, Ritim ve Orff dersimizin temel amacı; öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır. Müzik, dil, dans ve hareketlerin birlikteliğini temel alan “Orff Metodu"nun uygulandığı diğer etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.Orff-Schulwerk yaklaşımında çocuklar yaşamı oyun iç güdüsüyle algılarlar. Orff eğitiminde yapılan tüm çalışmalar ve uygulamalar da oyun içinde verilmektedir. Temel ritim çalışmaları, beden perküsyonu çalışmaları, müzik aletleri ile çalışmalar, seslendirme çalışmaları, canlandırma çalışmaları, farklı ülkelere ait müziklerle dans çalışmaları; orff çalgıları ile orkestra oluşturma, atık veya doğada bulunan özgün materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanmaktadır. Alanında uzman eğitimci ile gerçekleştirilen derslerimizde orff aletleri, piyano ve diğer müzik aletlerinin eşliğinde yapılan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

.