Sayfalar

STEM VE KODLAMA

STEM VE KODLAMA

            STEM; Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını kapsayan bir yaklaşımdır. STEM yaklaşımı ile bu dört disiplin bütünleştirilerek gerçekçi, işbirliğine dayalı, eleştirel düşünce odaklı ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimleri sağlanmaktadır.  Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik okul öncesi çocuklar için zor alanlar olarak görülse de aslında, okul öncesi çocukları kendiliğinden STEM faaliyetlerini sınıf içinde, oyun alanında, evde, markette vb. birçok yerde düzenli olarak yürütürler. Örneğin; "Bu Bloklardan bir bina yapabilir miyim? Engelleri aşarak tavşanı havuca nasıl ulaştırabilirim? gibi sorularla aslında okul öncesi çocukları, keşfetmek ve icat etmek için istekli olan STEM araştırmacılarıdır. Bu çalışmalar doğal olarak çocuğun kavram gelişimini de destekler. Çocukların bu doğal merak ve istekleri desteklenir ve yönlendirilirse o zaman öğrenmeleri de anlamlı ve kalıcı olabilir.

      KODLAMA: Çocukların iletişim kurma, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini kazandırma için bilgi çağında en etkili yoldur. Kodlama ile problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, çözümsel (analitik) düşünebilmeyi, sistemli, yaratıcı ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Kodlama çocuklar için eğlenceli ve heyecan verici olduğu kadar kodlamanın temellerinin erken yaşlarda keşfedilmesiyle birlikte çocukların;

      1-Alan Farkındalığını ve Mantıksal Düşünme Becerilerini Artar: Kodlama yaparken çocuklar hareket etmeleri gereken alan sayısını saymaya, nesneleri ve konumları birbirleriyle ilişkilendirmeye ve hangi yönde ilerlediklerini belirtmeye başlarlar. Bu sayede kodlama çalışmaları çocukların yön, yer ve hareket hakkında düşünmelerine yardımcı olur ve matematik becerilerini güçlenir.

      2-Problem Çözme Becerileri Gelişir

Kodlama etkinlikleri çocuklar için birçok zorluk içermektedir; doğru planlama yapmak başarılı olmak için önemlidir. Bir sorunu çözmenin birkaç yolu olduğunda, çocuklar bir çözüm bulabilmek için birden fazla yol düşünebilir ve en etkili stratejiyi seçebilirler. Bu da çocukların problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı yapar.

      3-İletişim Becerileri Gelişir:

İki çocuk birlikte kodlama yaparken en etkili yolu bulabilmeleri için fikirlerini birbirleriyle paylaşmaları gerekir. Bu şekilde dinleme ve kendi düşüncelerini başkalarına aktarma becerileri de gelişir.

      4- Dil Becerilerinin Gelişimine Katkı Sağlar:

Kodlama oyunları genellikle içerisinde bir hikaye barındırır. Bu hikayeler sayesinde çocuklar kelime hazinelerini geliştirir ve metinleri daha iyi anlarlar. Ayrıca kodlama içerisindeki her simgenin farklı anlama geldiğini fark etmeleri yazı farkındalığının oluşmasına da yardımcı olur.

.